ШЕВНИ МАШИНИГЛАДАЧНА ТЕХНИКАИГЛИПРИСПОСОБЛЕНИЯНОЖИЦИКРЕДИМАТЕРИАЛИРОЛЕТКИ И САНТИМЕТРИАКСЕСОАРИ

Ленти, дантели, апликации

КОЛЕДНА ЛЕНТА УКРАСИТЕЛНА - ШИРИНА 20 мм, РОЛКА - 20 м

425

КОЛЕДНА ЛЕНТА УКРАСИТЕЛНА - ШИРИНА 20 мм, РОЛКА - 20 м
КОЛЕДНА ЛЕНТА УКРАСИТЕЛНА - ШИРИНА 20 мм, РОЛКА - 20 м
20.00 лв.

3353-019YY

КОЛЕДНА ЛЕНТА УКРАСИТЕЛНА - ШИРИНА 20 мм, РОЛКА - 20 м
Количество
КОЛЕДНА ЛЕНТА УКРАСИТЕЛНА - ШИРИНА 20 мм, РОЛКА - 20 м
20.00 лв.

3353-010YY

КОЛЕДНА ЛЕНТА УКРАСИТЕЛНА - ШИРИНА 20 мм, РОЛКА - 20 м
Количество
КОЛЕДНА ЛЕНТА УКРАСИТЕЛНА - ШИРИНА 25 мм, РОЛКА - 20 м

425

КОЛЕДНА ЛЕНТА УКРАСИТЕЛНА - ШИРИНА 25 мм, РОЛКА - 20 м
ЦВЯТ:
КОЛЕДНА ЛЕНТА УКРАСИТЕЛНА - ШИРИНА 30 мм, РОЛКА - 20 м

425

КОЛЕДНА ЛЕНТА УКРАСИТЕЛНА - ШИРИНА 30 мм, РОЛКА - 20 м
ЦВЯТ:
КОЛЕДНА ЛЕНТА УКРАСИТЕЛНА - ШИРИНА 30 мм, РОЛКА - 20 м
25.00 лв.

2491SS-012YY

КОЛЕДНА ЛЕНТА УКРАСИТЕЛНА - ШИРИНА 30 мм, РОЛКА - 20 м
Количество
КОЛЕДНА ЛЕНТА УКРАСИТЕЛНА - ШИРИНА 30 мм, РОЛКА - 20 м

2491SB-027YY

КОЛЕДНА ЛЕНТА УКРАСИТЕЛНА - ШИРИНА 30 мм, РОЛКА - 20 м
КОЛЕДНА ЛЕНТА УКРАСИТЕЛНА - ШИРИНА 30 мм, РОЛКА - 20 м
25.00 лв.

2491SS-013YY

КОЛЕДНА ЛЕНТА УКРАСИТЕЛНА - ШИРИНА 30 мм, РОЛКА - 20 м
Количество
КОЛЕДНА ЛЕНТА УКРАСИТЕЛНА - ШИРИНА 30 мм, РОЛКА - 20 м
25.00 лв.

2491SS-016YY

КОЛЕДНА ЛЕНТА УКРАСИТЕЛНА - ШИРИНА 30 мм, РОЛКА - 20 м
Количество
КОЛЕДНА ЛЕНТА УКРАСИТЕЛНА - ШИРИНА 30 мм, РОЛКА - 20 м
25.00 лв.

2491SS-004YY

КОЛЕДНА ЛЕНТА УКРАСИТЕЛНА - ШИРИНА 30 мм, РОЛКА - 20 м
Количество
КОЛЕДНА ЛЕНТА УКРАСИТЕЛНА - ШИРИНА 38 мм, РОЛКА - 20 м
30.00 лв.

3202SS-019YY

КОЛЕДНА ЛЕНТА УКРАСИТЕЛНА - ШИРИНА 38 мм, РОЛКА - 20 м
Количество
ДАНТЕЛА - ШИРИНА 20 мм, РОЛКА - 10 м
4.00 лв.

403

ДАНТЕЛА - ШИРИНА 20 мм, РОЛКА - 10 м
ЦВЯТ:
Количество
ДАНТЕЛА - ШИРИНА 20 мм, РОЛКА - 25 м
10.00 лв.

403

ДАНТЕЛА - ШИРИНА 20 мм, РОЛКА - 25 м
ЦВЯТ:
Количество
ЛЕНТА УКРАСИТЕЛНА - ШИРИНА 15 мм, РОЛКА - 10 м
7.00 лв.

15L

ЛЕНТА УКРАСИТЕЛНА - ШИРИНА 15 мм, РОЛКА - 10 м
ЦВЯТ:
Количество
ЛЕНТА УКРАСИТЕЛНА - ШИРИНА 25 мм, РОЛКА - 10 м
10.00 лв.

25L

ЛЕНТА УКРАСИТЕЛНА - ШИРИНА 25 мм, РОЛКА - 10 м
ЦВЯТ:
Количество
ЛЕНТА УКРАСИТЕЛНА - ШИРИНА 34 мм, РОЛКА - 10 м
12.00 лв.

35L

ЛЕНТА УКРАСИТЕЛНА - ШИРИНА 34 мм, РОЛКА - 10 м
ЦВЯТ:
Количество
ЛЕНТА УКРАСИТЕЛНА - ШИРИНА 24 мм, РОЛКА - 10 м
10.00 лв.

25C

ЛЕНТА УКРАСИТЕЛНА - ШИРИНА 24 мм, РОЛКА - 10 м
ЦВЯТ:
Количество
ЛЕНТА УКРАСИТЕЛНА - ШИРИНА 34 мм, РОЛКА - 10 м
12.00 лв.

35C

ЛЕНТА УКРАСИТЕЛНА - ШИРИНА 34 мм, РОЛКА - 10 м
ЦВЯТ:
Количество
ЛЕНТА УКРАСИТЕЛНА - ШИРИНА 20 мм, РОЛКА - 10 м
8.00 лв.

20G

ЛЕНТА УКРАСИТЕЛНА - ШИРИНА 20 мм, РОЛКА - 10 м
ЦВЯТ:
Количество
ЛЕНТА УКРАСИТЕЛНА - ШИРИНА 33 мм, РОЛКА - 10 м
10.00 лв.

33G

ЛЕНТА УКРАСИТЕЛНА - ШИРИНА 33 мм, РОЛКА - 10 м
ЦВЯТ:
Количество
ПРЕДИШНА 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 СЛЕДВАЩА