ШЕВНИ МАШИНИГЛАДАЧНА ТЕХНИКАИГЛИПРИСПОСОБЛЕНИЯНОЖИЦИКРЕДИМАТЕРИАЛИРОЛЕТКИ И САНТИМЕТРИАКСЕСОАРИ

Части MEGATEX FN600A

(1) ПЪТ НА КОНЕЦА И КАПАЦИ
MEGATEX

MEGATEX FN600A

(1) ПЪТ НА КОНЕЦА И КАПАЦИ
(2) ВТУЛКИ, МАСЛОПРОВОДИ И ДРЪЖКА
MEGATEX

MEGATEX FN600A

(2) ВТУЛКИ, МАСЛОПРОВОДИ И ДРЪЖКА
(3) ИГЛЕНА БАРА, КРАЧНА БАРА И ЗАДВИЖВАНЕ
MEGATEX

MEGATEX FN600A

(3) ИГЛЕНА БАРА, КРАЧНА БАРА И ЗАДВИЖВАНЕ
(4) ПЛЕТАЧ И ЗАДВИЖВАНЕ
MEGATEX

MEGATEX FN600A

(4) ПЛЕТАЧ И ЗАДВИЖВАНЕ
(5) ЗЪБЕР И ЗАДВИЖВАНЕ, РЯЗАНЕ НА КОНЕЦА
MEGATEX

MEGATEX FN600A

(5) ЗЪБЕР И ЗАДВИЖВАНЕ, РЯЗАНЕ НА КОНЕЦА
(6) МОТОР И ЧАСТИ
MEGATEX

MEGATEX FN600A

(6) МОТОР И ЧАСТИ
(8) ВОДАЧИ НА ЛЕНТА И РЯЗАНЕ (СПЕЦИАЛНА ЗАЯВКА)
MEGATEX

MEGATEX FN600A

(8) ВОДАЧИ НА ЛЕНТА И РЯЗАНЕ (СПЕЦИАЛНА ЗАЯВКА)
(12) ЧАСТИ ЗА FN600A; FN602A
MEGATEX

MEGATEX FN600A

(12) ЧАСТИ ЗА FN600A; FN602A