ЗА ФИРМАТА

Фирма "НИКИС"ООД е създадена през 1994 година и е със 100% частна собственост. В изминалите години фирмата се утвърди в търговския сектор като комплексен доставчик на машини и оборудване, консумативи, спомагателни материали и приспособления за шивашката промишленост в централна Северна и Североизточна България.


За предлаганото оборудване фирмата има гаранционен и след гаранционен сервиз и разполага със собствен лекотоварен транспорт за доставка.


НИКИС ООД е оторизиран дилър на фирмата HOECHSTMASS - Германия, както и дилър за търговските марки ESMAN, RACING, SILTER, FURKAN, ESCA, UMA. Техниката, която предлагаме на пазара, притежава знака за съответствие на европейските норми и стандарти CE