Terms

Според условията на това лицензионно споразумение, потребителят на сайта на "НИКИС" ООД. напълно разбира и ясно се съгласява със следните условия: Съдържанието на Интернет-страниците на "НИКИС" ООД. е Copyright © "НИКИС" ООД. 2006. Възпроизводството, трансфера и разпространението, както и съхраняването на части от или на цялото съдържание на информацията, публикувана в страниците на "НИКИС" ООД. може да става само с изричното писмено съгласие на "НИКИС" ООД.

"НИКИС" ООД. дава съгласиието си за браузване на тези страници на вашия компютър и за отпечатване на копия от части от тези страници единствено за персонално ползване. Отделни документи и страници от сайта могат да бъдат обект на допълнителни условия, посочени в това лицензионно споразумение.

Използването на този сайт и неговото съдържание е разрешено само за лична, не-комерсиална нужда. Използването на информация от пресата и на документи, класифицирани като публични, е разрешено в публичната комуникация, след като се посочи източника на информация.

Потребителят разбира и се съгласява, че уеб-страниците на "НИКИС" ООД. и информацията в тях са предоставени "във вида, в който са". "НИКИС" ООД. си запазва правото да променя съдържанието им и да отказва достъп до тях по всяко време.

Използването на сайта на "НИКИС" ООД. е изцяло основано на риска отстрана на потребителя. Потребителят носи пълната отговорност за евентални повреди в своята система или загуба на данни, в резултат от ползването на този сайт и на информацията в него.


"НИКИС" ООД. НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА НИКАКВИ ПРЕКИ ИЛИ КОСВЕНИ ПОВРЕДИ В СИСТЕМАТА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ, ВЪЗНИКНАЛИ В РЕЗУЛТАТ НА ПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА, КАКТО И ЩЕТИ ОТ КАКВОТО И ДА Е ЕСТЕСТВО, ВКЛЮЧИТЕЛНО И БИЗНЕС ЗАГУБИ, ВЪЗНИКНАЛИ В РЕЗУЛТАТ НА ТОВА.